Statliga myndigheter - Köp mot 30 dagars faktura


Alla kommunala och statliga myndigheter är välkomna att beställa utav oss mot 30 dagars faktura.

Ni beställer genom  att skicka ordern till vår e-postadress [email protected]

I beställningen skall följande uppgifter framgå:

1) Produkternas namn, artikelnummer, eventuell storlek eller färg samt antal.

2) Beställarens namn, Organisationsnummer, faktura adress och leveransadress.

3) Ange om leveransen skall skickas med företagspaket (kvittens) eller till ombud.