Secured by Design

Secured by Design (SBD) är ett brittiskt företag som saluför olika typer av säkerhetsprodukter främst inom överfall, inbrott och övervakning.