Engångsfängsel - Perfekt vid massingripanden

Här finner ni alla våra engångsfängsel. Enkla att använda och används ofta i samband med festivaler och demonstrationer där massingripanden förekommer så är dessa perfekta att ha nära tillhands. Används även inom kriminalvården.