Tumfängsel - Tumbojor - Tumklovar

Här finner ni alla våra tumfängsel. Tumbojor används ibland av civilklädda poliser, livvakter, Air Marshals etc. när vanliga handbojor inte kan användas p.g.a. platsbrist eller för att hålla en låg profil och inte låta den bojade personen dra onödig uppmärksamhet till sig. Är även bra som backup till dina ordinarie fängsel.