Handfängsel - Handbojor - Handklovar - RPS

Här hittar ni alla våra handfängsel i olika modeller. De flesta modellerna är RPS godkända enligt NIJ standard (står i artikelbeskrivning) för uniformspersonal inom exempelvis polisen, kriminalvården, tullen samt för ordningsvakter och väktare. Peerless mod 700 är det mest vanliga förekommande handfängslet på marknaden idag och används bland annat av svenska polisen. Rekommenderas!

I Sverige finns ingen lag som inskränker bärandet av handbojor. Både privatpersoner och uniformspersonal har rätt att bära och använda handfängsel vid gripande med stöd av envarsrätten under förutsättning att man beaktar proportionalitetsprincipen innan man belägger någon med handfängsel. Det är alltså brottsligt (olaga frihetsberörande) att belägga någon med fängsel utan anledning.